My Ssec Capstone Project Voor mijn proef heb ik deze formule toegepast zonder rekening te houden met de tijd

Voor mijn proef heb ik deze formule toegepast zonder rekening te houden met de tijd

Voor mijn proef heb ik deze formule toegepast zonder rekening te houden met de tijd. Met andere woorden, ik heb een tijdsonafhankelijke geleidingsflux bepaald door een langwerpig kleiblok met lengte ?x en doorsnede S met een temperatuurverschil ?T tussen de warmste en de koudste plaats.
De FLUX of warmtestroom berekend worden J=?Q/?t=?*S*?T/?x
De thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt (symbool ?) die in de wet van Fournier gebruikt wordt is een constante die weergeeft hoe goed een stof warmte geleidt. Die constante is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van de temperatuur, dichtheid en het vochtgehalte. Hij wordt W/(m·K) (de m staat hier voor meter) of als (W*d)/(A*K), hierbij is d de dikte en A de oppervlakte van het materiaal.